Faruk Malhan

Faruk Malhan


1947 İzmir doğumlu Faruk Malhan, ilk ve orta eğitimini İzmir Atatürk Lisesi’nde; üniversite eğitimini ise Ankara’da, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Demografi Bölümü’nden almıştır.

Temel tasarım derslerini Bauhaus Okulu’nun özgün temsilcisi, Profesör Fritz Janneba’dan aldı. Modern sosyolojinin Türkiye’deki duayenlerinden Mübeccel Kıray’ın öğrencisi oldu. Profesör İlhan Tekeli’nin derslerinin, makalelerinin; Profesör Nusret Hızır’ın felsefesinin izleyicisi oldu. Profesör Oya Köymen’den aldığı ekonomi, ekonomi tarihi, toplum, politika dersleri Malhan’da, disiplinler arası bilincin oluşmasına yardımcı oldu. Sahip olduğu eğitim tabanı, toplumların tasarım kültürleri ve tasarımın toplumların üretim biçimleri, kültürleri ve gelişimleri üzerine etkileri konusunda derinliğine görüşler kazanmasında etkili oldu.

Eğitim ve uygulama alanlarında kazandığı deneyimlerle, Türkiye’de tasarımın kültürel, toplumsal, estetik, ve kullanım yönlerini bir araya getirerek, tasarım alanında iş üreten, düşünce üreten ilklerden biri oldu.

1971 yılında “Koleksiyon” firmasını “tasarım için bir endüstri” düşü ile Ankara’da kurdu, tasarımlarını firmasında gerçekleştirmeye başladı… Günümüzde Koleksiyon’un baş tasarımcısı olarak çalışmakta, tasarımcılara küratörlük yaparak gurubunun sanat yönetmenliğini sürdürmektedir.

Mobilya, halı kilim, cam, porselen, takı, mücevher, mimarlık alanlarında tasarım çalışmalarını sürdürmekte, Koleksiyon içinde tasarımcılara, çeşitli işliklerde tasarım gruplarına küratörlük, tasarım yönetmenliği yapmaktadır.

Koleksiyon’u kuruluşundan günümüze, tasarıma, sanata, zanaata, yaratıcılığa, özene adanan yıllarla, küçük atölye ölçeğinden bütünleşmiş üretim düzeyine hazırladı. Tasarladığı ürünler ülkemizde ve yurtdışında, mimarların projelerinde, insanların günlük yaşamlarında yer aldı.

Türkiye’de tasarım kavramının yaşama aktarılmaya başladığı 70’li ve 80’li yılların lider kimliklerinden biri olan Faruk Malhan, Haziran 2013 itibariyle “Tasarım Vakfı İstanbul”un kuruluşuna öncülük yaparak, tasarımın uluslararası boyutlarıyla ekonomilere, topluma, ve üretim kültürüne kazandırılması misyonunu tutkuyla sürdürmektedir.

Design Management Institute ve Design Cities Europe üyesi olarak dünya kongrelerine katılmakta olan Faruk Malhan aynı zamanda Siena 2019 Avrupa Kültür Başkenti projesi Danışma Kurulu üyesidir.